Hollanda İslami anaokullarının başarısı

04 Haziran 2020 0

Hollanda’da İslami anaokulları hakkında konuşmadan önce, ülkedeki okul sistemiyle ilgili bilgi sahibi olmakta fayda var: Hollanda diğer Avrupa ülkelerinden farklı bir ilköğretim sistemine sahip. Hollanda’da anaokulları 1985 yılından beri ilköğretimin bir parçası olmuştur.

Eskiden “kleuterschool” olarak adlandırılan anaokulu, bugün Hollanda’da ilkokulun ilk sınıflarını oluşturuyor. Ülkede bu bağlamda, anaokulu ve ilkokulu ayrımı yapılmıyor. Zorunlu eğitimin başlama yaşı Hollanda’da beş. Fakat, çocuklar genelde dört yaşından itibaren sekiz senelik ilköğretim hayatlarına başlıyorlar ve bu eğitim yalnızca “ilkokul” olarak adlandırılıyor. Sekiz sene süren ilkokul eğitiminde okullar ekseriyetle alt, orta ve üst sınıf olarak üçe ayrılıyor. Alt, orta ve üst sınıf ayrımı ile okulların genelde giriş kapıları ve teneffüs yerleri farklı oluyor. Değişik yaş gruplarındaki çocuklar bu şekilde sürekli bir arada olmuyorlar. Dört yaşından küçük çocuklar ise kreşlere gidebiliyorlar. Bu kapsamda, Hollanda’da kreşler ve ilkokulun birinci ve ikinci sınıfları, alışkın olduğumuz anlamda anaokulunu oluşturuyor.

Hollanda’da İlk İslami İlkokul 1988’de Açıldı

Hollanda İstatistik Kurumunun (CBS) 2017 verilerine göre, ilkokul öğrencilerinin yaklaşık yüzde 70’i özel okullara gidiyor. 1850 yıllarından itibaren hususi okullara giden öğrenci sayısının sürekli arttığı görülüyor.

Daha önce özellikle Protestan ve Katolik okullardan oluşan tabloda, 80’li yıllardan itibaren başka dinî ve ideolojik inançları temel alan hususi okullar da yer aldı. Başka dinî ve ideolojik inançları temel alan hususi okulların başında ise İslami okullar var. İlk İslam ilkokulu 1987 yılında Eindhoven şehrinde (Tarieq ibnoe Ziyad) ve 1988 yılında Rotterdam şehrinde (Al Ghazali)kuruldu.

Şu an Hollanda’da 54 İslami ilkokul bulunmakta. Bu okulların 44’ü İslami Okul Yönetimleri Kurumu ISBO’ya bağlı. ISBO, 1990 yılında İslami ilkokulların sayısının artışı ile okulların ortak yönetim kurumu ihtiyacından doğdu. Ülkedeki İslami ilkokulların büyük bir kısmını bünyesinde bulunduran ISBO, okullara İslami eğitim metotlarını ve kitaplarını tahsis etmekle birlikte okulları topluca temsil görevini de üstleniyor.

İslami İlkokullar En İyileri Arasında

Schiedam şehrinde şu an iki tane İslami ilkokul mevcut. Şehirde ilk açılan İslami ilkokul 1989 yılında El Furkan Okulu oldu. Kemal Kadı, El Furkan Okulunun, belediye tarafından yabancı nüfusun az olduğu bir semtte açıldığını kaydetti. Fakat, yıllar içerisinde okulun başarısı ile birlikte, semtteki yabancı nüfusun da arttığı görüldü. Schiedam Belediyesinin kendi nüfusuna görebelirlediği asgari 250 öğrenci sayısının şu an El Furkan Okulu 360 ve Ababil Okulu 560 öğrenci ile çokça üstünde. Hollanda EğitimKültür ve Bilim Bakanlığının araştırmalarına göre, son yıllarda ülkede İslam okullarında öğrenci sayıları yüzde 60 arttı. 2008 yılında İslami ilkokullarda 9.324 öğrenci bulunurken, 2018 yılında öğrenci sayısının 15.078’e çıktığı kaydediliyor.

İslami okullarda eğitim gören öğrencilerin liseye geçiş sınavlarındaki ortalamaları da oldukça yüksek. Merkez Planlama Bürosunun ve RTL medya grubunun verilerine binaen yayımlanan araştırmaya göre 2020 yılında da bu okullar Hollanda’da en iyi okullar arasında. Bu okuldaki öğrencilerin genelde eğitime başladıklarında dil gelişiminde gecikme yaşamalarına rağmen seneler içerisinde kendilerini iyi geliştirdikleri kaydediliyor. Bu faktörler dahilinde oluşan tabloda ilk üç sırada Protestan Reform okulları, İslami okullar ve Özgür Reform okulları yer alıyor.

Hollanda’da ilkokulların müfredatı genel hatlarıyla zorunlu derslerden oluşuyor. Bu dersler Hollandaca, matematik, coğrafya ve biyoloji gibi dersleri kapsıyor. Bunun yanı sıra, okullar zorunlu olmayan dersleri vermekte özgürler. Yabancı dil veya din eğitimi gibi dersler, yönetimin katılımı ile okul tarafından seçiliyor. İlkokullar, devletten öğrenci başına bir ödenek alıyor. Kendilerine ayrılan bütçeyle, çocuklara en uygun seçmeli dersleri vermekte özgürler. Bu harcamalar, devletin kontrolünde olan bir muhasebeciyle yıllık olarak kontrol altında tutuluyor.

“Çocuklar Kendi Dillerini Kullanmakta Özgür”

Noah Kreşinde çocukların Hollandaca kelime haznelerine de vakit ayırıldığını vurgulayan Desjardijn, özellikle Türkçe eğitim verilmediğini, fakat çocukların kendi dillerini konuşmakta özgür olduklarını ekliyor ve şöyle devam ediyor: “Bizim için en önemli şey, çocukların bulundukları yerde kendilerini güvende hissetmeleri. Eğer o an kendilerini anadillerinde ifade etmekte daha iyi hissediyorlarsa yapabilirler. Öğretmenlerin çocukların anadillerini anlayabilmesi büyük bir avantaj. Bazı insanlar çocuklara ‘Hollandaca konuşmalısın’ diye baskı yapıyor, ama bence bir çocuk o an söylemek istediği şeyi anlatamıyorsa kendisini güvende hissetmez. Düşünün, bir çocuk ilk defa evden uzak kalıyor ve o an onu anladığı dilde teselli etmek onunla ayrı bir güven bağı oluşturuyor. Eğer bir çocuğun Hollandaca diline hâkim olduğunu biliyorsak, sorusunu Hollandaca dilinde yöneltmesini teşvik ediyoruz. Son olarak, kurulan cümleleri her daim Hollandaca tekrar ediyoruz. Bu Hollandacalarının gelişmesi için çok önemli.”

Ababil İlkokulunun müdürü Kemal Kadı, Türkçe dersi vermediklerini, fakat öğrencilerin öğretmenleriyle Türkçe veya Arapça konuşmalarında özgür olduklarını ekliyor. Bahsi geçen seçmeli dersler kapsamında Türkçe ders verme haklarına sahip olmalarına rağmen, okulda İngilizce dersi verilmesine karar verilmiş.

Ebru Kısım – Perspektif

BENZER KONULAR
YORUM YAZ
error: Content is protected !!