İş pazarında ayrımcılık önlenemiyor

15 Ekim 2020 0

Hollanda’da yaşayan farklı kökenlere sahip kişilerin iş pazarında karşılaştığı ayrımcılık ve dışlamanın korona salgını döneminde arttığı tespit edildi.

Merkezi Plan Bürosu (CPB) ve Sosyal ve Kültürel Plan Bürosu (SCP) tarafından yapılan analizlere göre; politikacıların bu konuda yapabileceği bir çok şey var, ancak yapılmıyor.

Devletin yapabileceklerinden birinin vergi kolaylığı sağlanması şeklinde formüle edildiği araştırmada, göçmen kökenlilerin çalıştığı saatlere vergi indirimi gelmesinin göçmen kökenlilerin daha çok ve verimli çalışmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Bir diğer teklif ise; göçmen kökenli, özellikle Türk ve Marokkan kadınların işe teşvik edilmesinde, çocuk bakım yardımının yükseltilmesinin önemli bir fayda sağlayacağı ifade edildi.

İşverenlerin bu konuda yapabilecekleri ise; farkında olarak ya da olmayarak yapılan ayrımcılığın önüne geçmek için iş başvurularını anonim hale getirmeleri teklif edildi. Araştırmalar, bir göçmenin anonim yani isim ve etnik köken belirten bilgiler olmadan iş başvurusu yaptığında, işe alınma şansının çoğaldığını tespit ettiler.

Hollanda’da halen yaşayan ve bir işte çalışma imkan ve ihtimali bulunan göçmen kökenlilerin %61’inin bir işte çalıştığı, yerli Hollandalılarda ise bu oranın %8 daha fazla olduğu ve bu farkında oldukça büyük görüldüğü belirtildi. Uluslararası verilere göre de bu oran oldukça düşük kalıyor.

BENZER KONULAR
YORUM YAZ
error: Content is protected !!